Palvelut

Henkilökohtainen valmennus – Ryhmävalmennukset – Mindfulness – 

Aivojen hyvinvointi

Henkilökohtainen valmennus

Koetko jääneesi yksin muutoksen toimeenpanossa? Tai muissa haastavissa tilanteissa? Painaako sinua riittämättömyyden tunne? Eikö aika riitä kaikkeen tarvittavaan tai haluamaasi tekemiseen?

Olen ajattelukumppanisi, spaaraajasi ja kuuntelijasi muutoksissa, ajanhallinnassa, riittämättömyyden tunteessa, suunnan löytämisessä, haastavissa tilanteissa, tavoitteiden saavuttamisessa,  tulosten aikaansaamisessa tai muussa mieltä painavassa asiassa.

Valmennan johtajia, esimiehiä ja avainhenkilöitä.

Johtaminen on usein yksinäistä työtä. Säännöllinen sparraus on hyvä tapa huolehtia johtajan hyvinvoinnista. Uusi esimies voi kaivata tukea roolin ja tehtävien haltuun ottamisessa. Avainhenkilöiden työn fokuksen kirkastaminen ja ajanhallintaan keskittyminen johtaa usein tuloksiin.

Haastavissa tilanteissa ja konflikteissa työyhteisössä on mennyt jotain rikki. Tuen johtajia, esimiehiä ja avainhenkilöitä tilanteen rauhoittamisessa ja korjaamisessa.

Yhteistyömme alkaa tapaamisella, tavoitteiden asettamisella ja sopimuksen laatimisella.

Voimme sopia esimerkiksi viidestä valmennuskerrasta, 3 – 6 kuukauden kumppanuudesta, 1 – 3 päivän tehovalmennuksesta, korkean paikan leiristä tai muusta sinulle ja tilanteeseesi sopivasta tavasta.

Ota yhteyttä info@indivudualinspiration.fi

Ryhmävalmennukset

Tuntuuko, että porukkasi ei tee riittävästi tulosta? Tai aikaa kuluu puuhasteluun ja kinasteluun?

Valmennan johtoryhmiä ja tiimejä kohti tavoitteita, tuloksia ja toimeenpanoa.

Valmennuksen teemana voi olla esimerkiksi uuden toiminta- tai työskentelytavan haltuun ottaminen, suunnan muutos, parempi yhteistyö, pettymyksen purkaminen ja toiminnan suuntaaminen tulevaisuuteen.

Tarjoan apua ja tukea hankaliin tilanteisiin ja konflikteihin. Autan ryhmää rauhoittamaan tulehtuneen tilanteen, korjaamaan työyhteisössä rikki mennyttä, kasvattamaan luottamusta ja jatkamaan kohti yhteistä päämäärää ja tuloksia. Samalla ryhmä oppii tavan havaita ja ehkäistä ennalta ristiriitoja sekä oman tavan selvittää erimielisyyksiä ja ristiriitoja tulevaisuudessa.

Yhteistyömme alkaa tapaamisella, tavoitteiden asettamisella ja sopimuksen laatimisella.

Ota yhteyttä info@indivudualinspiration.fi

Mindfulness

¡Pura Vida! Täyttä elämää!

Haluatko lisää levollisuutta, läsnäoloa ja hyvinvointia elämääsi?

¡Pura Vida! kurssilla opit tietoisen läsnäolon menetelmiä, tutustut meditaatioon ja kuulet mindfulnessin hyödyistä pienessä ryhmässä.

Mindfulnessin säännöllisen harjoittamisen on todettu muun muassa parantavan stressinhallintaa ja unen laatua. Kurssin jälkeen voit jatkaa mindfulnessin harjoittamista itsenäisesti.

Räätälöin mielelläni ryhmällesi ilta- tai viikonloppukurssin.

Ota yhteyttä info@individualinspiration.fi

Aivojen hyvinvointi

Haluatko kurkistaa pääsi sisään uusimman tieteellisen kehitystyön tuloksena syntyneellä vaivattomalla tavalla?

BrainMind Audit -profiili on qEEG-perusteinen aivojen voimavarojen ja toimintakunnon mittari. Tai älyn ja tunteen kuntotesti. Aivojen tämän hetkisessä toiminnassa näkyy koko eletty elämä. Tilannetta voi tasapainottaa ja antaa aivoille mahdollisuus korjata itseään.

BrainMind Audit -profiilista näet helposti ymmärrettävässä visuaalisessa muodossa aivojesi toimintojen optimaaliset alueet ja mahdolliset poikkeamat. 

Lisätietoa http://www.brainid.fi

Voin varata sinulle ajan mittaukseen, auttaa tulkitsemaan palautteen ja tukea mahdollisesti tarvittavien muutosten aikaansaamisessa.

Ota yhteyttä info@individualinspiration.fi

Ota yhteyttä / Pyydä tarjous